Zdrowie Polaków – gorsze wyniki, gorsze nawyki

Zdrowie Polaków – gorsze wyniki, gorsze nawyki

Narodowy Test Zdrowia Polaków to największe badanie tego typu przeprowadzane w internecie od 2020 przez firmę Medonet. Raport z najnowszego badania przyniósł bardzo niepokojące wyniki. Co drugi ankietowany deklaruje w nim przewlekłe problemy ze zdrowiem. Swoją kondycję psychiczną i fizyczną oceniamy więc najgorzej od początku istnienia badania. Czy są też dobre wiadomości?

Indeks zdrowia wciąż niski

Indeks zdrowia to współczynnik stworzony specjalnie na potrzeby Narodowego Testu. Pozwala on określić w skali od 0 do 100% jak deklarowana przez Polaków profilaktyka pokrywa się z zaleceniami specjalistów. Wartość ta jest więc kluczowa, ponieważ pozwala ocenić nasze nawyki i określić perspektywy na przyszłość. Ile wyniosła ona w roku 2022? Najnowszy średni indeks osiągnął poziom 55,1%. To o 0,4% więcej niż w roku poprzednim. Nie ma jednak powodu do optymizmu. Aktualnym wynikom daleko do wartości sprzed pandemii. Wtedy wartość indeksu wynosiła niemal 62%. Oznacza to, że mimo trudności i stresów ostatnich lat Polacy dużo słabiej dbają o zdrowie i stosują się do zasad zalecanych przez lekarzy, niż jeszcze trzy lata temu. 

Dane te nie oznaczają niczego dobrego, szczególnie gdy zestawimy je z informacjami zebranymi przez GUS, a dotyczą one deklarowanej długości życia. W ostatnim czasie uległa ona skróceniu i zbliżyła się poziomem do tej sprzed dekady. Jej wartość to ok. 77 lat. Oznacza to, że obywatele naszego kraju nie tylko mniej przejmują się swoim zdrowiem, ale i spodziewają się, iż będą żyli krócej. Bardziej pesymistyczni w tej kwestii są tylko mieszkańcy Litwy, Łotwy i Węgier.

Nasze zdrowie i nawyki z nim związane

Aktualna ankieta pokazała, że tylko 56% mężczyzn i 49% kobiet ocenia swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. W porównaniu z poprzednimi badaniami wzrosła też liczba osób, które na co dzień czują się bardzo źle. Taki stan rzeczy opisywało około 10% ankietowanych, co jest wzrostem o 2 punkty procentowe. Podobnie sytuacja wygląda w ocenie stanu psychicznego. Warto podkreślić, że wyniki są szczególnie złe w grupie młodych dorosłych czyli u osób między 18 a 24 rokiem życia. 

To, że dieta i higieniczny styl życia jest podstawą zdrowia wie już niemal każdy z nas. Mimo to według raportu Medonet tylko co trzeci z nas codziennie włącza do swojej diety świeże owoce i warzywa. Za to co piąty stołuje się w fast foodach. Mimo spadku spożycia mięsa nie unikamy przetworzonej żywności. Nie lepiej jest z używkami. Do palenia przyznaje się ponad 30% ankietowanych, a o punkt procentowy wzrosła liczba osób sięgających po dopalacze. Przy tym ponad połowa z nas (53%) unika aktywności fizycznej.

Jedyna kwestia uwzględniona w badaniu, która wypadła lepiej niż zwykle, to badania profilaktyczne. Różnego rodzaju testom kontrolnym poddało się w tym roku od 45 do 59% Polaków. To dobre wiadomości szczególnie w kontekście tego, że test wykazał istnienie w Polsce problemu z dostępem do opieki medycznej. Wykluczenie tego typu z powodów finansowych deklaruje nawet co czwarty obywatel naszego kraju. Aż 18% ankietowanych przyznaje się, że kwestie materialne zmuszają ich do rezygnacji z zakupu niezbędnego sprzętu medycznego lub leku na receptę.

W świetle tych danych szczególnie ważna staje się edukacyjna rola testu. Niemal 40% osób biorących udział w którejś edycji testu podjęło konkretne działania, by poprawić swój stan zdrowia. Niestety dane jasno pokazują, że najczęściej są to zmiany o charakterze doraźnym i krótkotrwałym. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *