Pewność siebie – czy zawsze korzystna?

Pewność siebie – czy zawsze korzystna?

Pewność siebie jest uważana za jedną z najważniejszych i najbardziej wartościowych cech, za coś, co warto wzmacniać na wszelkie sposoby. W wielu miejscach można znaleźć porady i sposoby na jej budowanie. Pewność siebie, definiowana jako czucie się dobrze we własnej skórze i akceptowanie siebie z wszelkimi zaletami i wadami, z pewnością znacząco pomaga w życiu i czyni je łatwiejszym. Jednak pewność siebie może mieć też niezbyt pozytywne aspekty. Przede wszystkim warto pamiętać, że samoakceptacja nie jest tym samym, co pobłażanie sobie. Pewność siebie nie powinna też być głównym kryterium oceny ludzi i przesłaniać innych cech.

Pewność siebie bardzo ułatwia zdobycie akceptacji innych ludzi i kontakty z nimi. Toruje drogę do lepszych stanowisk i wyższej pozycji społecznej. Jest utożsamiana z większą produktywnością i ogólnie lepszym funkcjonowaniem, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

Nieraz można też zauważyć pewną, nawet nieuświadomioną, dyskryminację osób w mniejszym stopniu obdarzonych tą cechą, nawet w sytuacjach, w których nie jest ona niezbędna. Zdarza się, że ludzie oceniają innych przede wszystkim na podstawie ich pewności siebie, gdyż jest to pierwsza cecha, która rzuca się w oczy. Nie zawsze jest to sprawiedliwe, gdyż prowadzi do faworyzowania osób pewnych siebie, np. przy rekrutacji do pracy, nawet jeśli mają mniejsze kompetencje i umiejętności niż ktoś, kto jest świetnym specjalistą, ale nie umie się tak dobrze wypromować i pokazać swoich zalet już od wejścia. Pewność siebie jest ceniona tak wysoko, że u osób ją posiadających często nie dostrzega się minusów albo łatwiej uchodzą im one na sucho. Natomiast inne cechy, również wartościowe (np. sumienność, wnikliwość, niezawodność), bywają niedoceniane, jeśli występują u osób mniej pewnych siebie.

Mogłoby się wydawać, że pewności siebie nigdy nie jest za dużo. Jednak nadmierna pewność siebie rodzi problemy nie mniejsze niż jej niedobór. Jednym z nich jest nieumiejętność oceny własnych możliwości i ich granic. Osoba taka nie liczy się z ewentualnością niepowodzenia, bo z góry zakłada, że ze wszystkim da sobie radę. W związku z tym może mieć skłonność do brania na siebie zadań ponad siły, składania obietnic bez pokrycia, a także niesłowności i nieterminowości wynikającej ze zbyt optymistycznej oceny ilości czasu potrzebnej na wykonanie zadania.

W biznesie pewność siebie jest bardzo pożądana, ale też trzeba zachować równowagę. Bez pewności siebie nie podejmiemy ryzyka, gdyż nie wierzymy w możliwość osiągnięcia celu. Z drugiej strony nadmierna pewność siebie skłania do niepotrzebnego ryzykanctwa, czasem nawet na granicy prawa („bo i tak mnie nie złapią”), i lekceważenia niebezpieczeństw. Można też nie dość starannie przygotowywać się do ważnych wystąpień, licząc na to, że ewentualne braki w wiedzy da się nadrobić charyzmą i wygadaniem. Jeśli się to nie udaje – można wyjść na osobę niezbyt profesjonalną.

Niektórzy autorzy twierdzą, że należy rozróżnić między pewnością siebie a arogancją i zadufaniem w sobie, i że prawdziwa pewność siebie jest zawsze pozytywna i korzystna. Jednak to rozróżnienie nie zawsze jest łatwe; nie ma też wyraźniej granicy, gdzie się kończy jedno, a zaczyna drugie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *