Czym zajmuje się psychologia?

Czym zajmuje się psychologia?

Psychologia według definicji encyklopedycznej to: „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka, w regulowaniu jego stosunków ze światem otaczającym”. Słowo psychologia wywodzi się z języka greckiego i oznacza psyche – dusza, logos- myśl, słowo.

Psychologię można podzielić na dwa działy, którymi zajmują się odrębne grupy badaczy. Możemy mówić o psychologii akademickiej, gdzie jest ona jedną z nauk humanistycznych. Psychologię stosuje się także w praktyce, zalicza się ją wtedy do nauk behawioralnych i pozwala ona na pomaganie ludziom najkrócej mówiąc w problemach emocjonalnych. Psychologia więc zajmuje się badaniem zachowań i natury ludzkiej po to, aby rozwiązywać problemy jednostki oraz rozpoznawać i przewidywać zachowania tłumu.

Badania psychologiczne polegają głównie na obserwacji człowieka jako jednostki i jego relacjach w danych grupach. Psychologia rozwojowa i osobowości skupia się na poznaniu człowieka i zrozumienia jego zachowań w danych sytuacjach, a psychologia społeczna i organizacji sprawdza, jak na jednostkę wpływa jego środowisko, w którym się znajduje i pracuje. Dla „zwykłego” człowieka oznacza to tyle, że dzięki obserwacjom i badaniom psychologicznym możliwe jest pomaganie i poprawianie jakości ludzkiego życia. Psycholog ma za zadanie poprawienie relacji swojego pacjenta z otoczeniem, jak i pomaga mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.

Psychologia pomaga też wielu grupom zawodowym. Świetnym przykładem mogą tu być sportowcy i funkcjonariusze mundurowi. Dzięki rozmowie z fachowcem i ćwiczeniom relaksacyjnym, jakie stosowane są w czasie spotkań pacjenci potrafią odreagować stres związany z zawodami, jakie wykonują, uczą się odpowiedniej koncentracji w najważniejszych momentach, umiejętności radzenia sobie z porażkami i sukcesami.
Psychologowie też przygotowują testy psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy dany kandydat nadaje się do określonej pracy. Psychologia bardzo pomaga też wymiarowi sprawiedliwości i kryminalistyce. Powoływani biegli sądowi są w stanie na podstawie rozmowy i obserwacji oskarżonego stwierdzić, czy jest on zdolny do zarzucanych mu zachowań, czy kiedy popełniał dane przestępstwo był w stanie poczytalności, kiedy symuluje chorobę psychiczną, by uniknąć kary. Psychologowie kryminalni tylko po zostawionych na miejscu zbrodni śladach są w stanie określić grupę ludzi, w jakiej należy szukać sprawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *