Kontrowersje wokół GMO

Kontrowersje wokół GMO

GMO to skrót, który wzbudza wiele kontrowersji i powoduje nieustające dyskusje na całym świecie, ale czy tak naprawdę wiemy o czym jest mowa i skąd dookoła tego tematu tyle emocji?

GMO (skrót od ang. Genetically Modified Organisms) to organizm, inny od ludzkiego, który został zmodyfikowany genetycznie w sposób, który nie zachodzi w warunkach naturalnych. Podobne zabiegi były prowadzone od wielu lat, krzyżowano różne odmiany pomiędzy sobą, by uzyskać pożądane cechy lub wyeliminować te niekorzystne – za przykład można podać chociażby truskawkę, która pochodzi ze skrzyżowania dwóch odmian poziomki. Naukowcy ingerują w organizmy zwierząt, by otrzymać takie o preferowanych cechach hodowlanych – zdrowsze, szybciej rosnące. Podobnie jest w przypadku roślin, wprowadza się zmiany, by powstały takie, które będą odporne na szkodniki i herbicydy, o zwiększonej tolerancji na zmiany klimatyczne czy chociażby przedłużonej ważności.

Skąd zatem kontrowersje? Stąd, że jedną rzeczą jest krzyżowanie w obrębie jednego gatunku, a inną wprowadzanie metodą laboratoryjną do fragmentów DNA danego organizmu cech, które nie pojawiłyby się tam w naturalny sposób.

Modyfikacje genetycznie dotyczą wielu obszarów, jednak najgłośniej mówi się o tych, które dotyczą żywności. Co prawda GMO używane jest przy produkcji leków, które ratują ludzkie życie, jednak istnieje różnica pomiędzy wprowadzaniem zmian w ograniczonej przestrzeni laboratoryjnej, a uprawianiem żywności zmodyfikowanej w otwartym środowisku, gdzie może się ona samorzutnie rozprzestrzeniać i wymknąć się spod kontroli.

Między innymi z tego powodu Rada Ministrów przyjęła w styczniu tego roku rozporządzenia zakazujące uprawy dwóch genetycznie modyfikowanych gatunków roślin: kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora. Obawiano się, że uprawa tych odmian kukurydzy spowoduje zanieczyszczenie jej pyłkiem miodów produkowanych w Polsce, co spowodowałoby trudności dla hodowców pszczół.

Najważniejszym aspektem w rozmowach o GMO jest wpływ spożywania zmodyfikowanych w ten sposób roślin na zdrowie człowieka. Niestety, wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, swoje argumenty mają zarówno ci, którzy są za, jak i przeciwko tego rodzaju ingerencji w żywność. Przeciwnicy podpierają się wynikami niezależnych badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Caen we Francji przez zespół prof. Seraliniego, które ukazały szereg niekorzystnych zmian o organizmach myszy, na których przeprowadzony został eksperyment. Zwolennicy natomiast zwracają uwagę na to, że badania te zostały skrytykowane przez dziesiątki ekspertów, a najważniejsze francuskie agencje rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności nie uznały ich za wiarygodne. I chociaż nasz rodzimy PAN również jest zdania, że nie ma podstaw naukowych by uznawać modyfikacje genetyczne za szkodliwe, wychodzi na to, że każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć sobie na to pytanie według własnego uznania, wybierając samodzielnie produkty ze sklepowej półki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *