Zdrowie i uroda – Żyj w zgodzie ze sobą!

Chiropraktyka – leczenie dotyk...

Chiropraktyka mieści się na skraju kręgarstwa i masażu, można powiedzieć, że chiropraktyka to leczenie dotykiem. Słowo pochodzi z greckiego i oznaczy „czynienie ręką”. Poprzez uciskanie...

Naturalne metody leczenia

Medycyna akademicka coraz częściej sięga po leki medycyny naturalnej. Jeszcze do niedawna zwolennicy wykorzystywania środków naturalnych w leczeniu ludzi byli uważani za zwykłych szarlatanów i...

Medycyna niekonwencjonalna alternaty...

Medycyna niekonwencjonalna, zwana też zamiennie medycyną alternatywną, naturalną lub paramedycyną. Na ogół nie jest to dziedzina brana na poważnie, szczególnie przez lekarzy z akademickim...

Techniki relaksacyjne

Techniki relaksacyjne to nic innego jak umiejętne zmniejszanie napięcia mięśniowego i psychicznego poprzez odprężenie i skoncentrowanie swojej uwagi tylko na tym, co się aktualnie robi. Stosowanie tego...

Psychoterapia i jej rodzaje

Celem psychoterapii jest leczenie ludzi z problemami psychicznymi i psychologicznymi. Psychoterapia pomaga w opanowaniu schorzeń i zaburzeń nerwicowych. Aby pomóc pacjentom prowadzi się trzy formy...

Czym zajmuje się psychologia?

Psychologia według definicji encyklopedycznej to: „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka, w regulowaniu jego stosunków ze...